The Midnight Studio

Tiệm Chụp Ảnh Ma Quái – The Midnight Studio (2024) Full HD Vietsub

Tiệm Chụp Ảnh Ma Quái – The Midnight Studio (2024) Full HD Vietsub

Những câu chuyện ly kỳ xoay quanh một studio chỉ làm việc với người đã khuất được điều hành bởi nhiếp ảnh gia Seo Ki Joo và các cộng sự đặc biệt của anh ấy.

Tiệm Chụp Ảnh Ma Quái – The Midnight Studio (2024) Full HD Vietsub

Những câu chuyện ly kỳ xoay quanh một studio chỉ làm việc với người đã khuất được điều hành bởi nhiếp ảnh gia Seo Ki Joo và các cộng sự đặc biệt của anh ấy.