CẢM TÌNH VIÊN

Cảm Tình Viên – The Sympathizer (2024) Full HD Vietsub

Cảm Tình Viên – The Sympathizer (2024) Full HD Vietsub

Một phim kinh dị gián điệp và châm biếm văn hóa chéo về các cuộc đấu tranh của một điệp viên cộng sản nửa người Pháp, nửa người Việt Nam trong những ngày cuối cùng của Chiến tranh Việt Nam và kết quả lưu vong của ông ở Hoa Kỳ.

Cảm Tình Viên – The Sympathizer (2024) Full HD Vietsub

Một phim kinh dị gián điệp và châm biếm văn hóa chéo về các cuộc đấu tranh của một điệp viên cộng sản nửa người Pháp, nửa người Việt Nam trong những ngày cuối cùng của Chiến tranh Việt Nam và kết quả lưu vong của ông ở Hoa Kỳ.