Parasyte The Grey (2024)

Ký Sinh Thú: Vùng xám – Parasyte: The Grey (2024) Full HD Vietsub

Ký Sinh Thú: Vùng xám – Parasyte: The Grey (2024) Full HD Vietsub

Khi những ký sinh thú vô danh tàn bạo chiếm con người làm vật chủ và giành được quyền chi phối, nhân loại phải vùng lên chiến đấu với mối đe dọa leo thang này.

Ký Sinh Thú: Vùng xám – Parasyte: The Grey (2024) Full HD Vietsub

Khi những ký sinh thú vô danh tàn bạo chiếm con người làm vật chủ và giành được quyền chi phối, nhân loại phải vùng lên chiến đấu với mối đe dọa leo thang này.